Kuolemantapauksen jälkeen

Vain harvat tapahtumat muuttavat elämämme niin täysin kuin läheisen omaisen kuolema. Kyse ei ole vain surusta ja kaipauksesta vaan myös levottomuudesta ja tulevaisuudenpelosta. Kuolemantapauksen jälkeen olisi kuitenkin hoidettava useita asioita.  

Surun kohdatessa voivat hautaukseen ja muistotilaisuuden järjestämiseen liittyvät käytännön järjestelyt ja kysymykset tuntua vaikeilta, joten mahdollisuus saada neuvotella niistä muiden omaisten kanssa helpottaa tilannetta. Mikäli vainaja on jollain lailla ilmaissut toivomuksensa, on se tueksi ja avuksi; vainajan toivomuksia tulisi yrittää noudattaa niin pitkälle kuin mahdollista.

Halutessanne hoidamme yhdessä teidän kanssanne tai puolestanne hautaukseen ja muistotilaisuuden järjestämiseen liittyvät käytännön järjestelyt yksilölliset toiveet huomioon ottaen.

Kuolemasta tiedottaminen

Omaiset ilmoittavat kuolemantapauksesta yleensä henkilökohtaisesti sukulaisille ja ystäville. Laajemmalle piirille ilmoittaminen tapahtuu useimmiten kuolinilmoituksen muodossa.

Kuolintodistus ja hautauslupa

Vainajan hautaamista varten tarvitaan kuolintodistus ja hautauslupa. Kuolintodistuksen kirjoittaa vainajaa hoitanut lääkäri. Hautauslupa toimitetaan sille hautausmaanomistajalle, jonne vainaja haudataan.

Hautapaikka

Uuden hautapaikan hankkimisesta tai vanhan sukuhaudan käytöstä sekä muistomerkin siirrosta voidaan sopia seurakunnan kanssa.

Arkun valinta

Kukkien tilaaminen

Arkku- ja kukkalaitteiden tilaaminen sekä havujen tilaaminen haudalle kuuluvat palveluihimme.

Lehti-ilmoitukset

Huolehdimme kuolin- ja kiitosilmoituksen laatimisesta ja toimittamisesta. Kuolinilmoitus julkaistaan joko ennen hautajaisia tai niiden jälkeen. Kiitosilmoitus julkaistaan hautajaisten jälkeen, jos kuolinilmoitus on julkaistu ennen hautajaisia. Muussa tapauksessa kiitos liitetään kuolinilmoitukseen.

Hautajaiskutsu

Kuolinilmoitukseen voi sisältyä toivomuksia hautajaisten osalta, muistotilaisuuteen kutsua tai ilmoitusta siitä, että hautajaiset tapahtuvat vain lähiomaisten läsnä ollessa.

Kantajat

Arkkua kantamaan tarvitaan yleensä kuusi henkilöä.

Siunaustilaisuus

Varaamme kirkon, kappelin tai muun tilan.

Muistotilaisuus

Varaamme paikan muistotilaisuutta varten ja suunnittelemme tilaisuuden tarjoilun.

Uurnahautaus

Hoidamme polttohautaukseen liittyvät käytännön asiat. Avustamme uurnan valinnassa.

Hautakivi

Uutta hautapaikkaa valittaessa on tärkeätä ottaa selvää, millaista hautakiveä juuri sille hautapaikalle suositellaan. Autamme tarvittaessa hautakiven valinnassa. Edustamme Lapin Kivituote Ky:n yksilöllisiä ja laadukkaita hautakiviä. 

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus pitää tehdä 3 kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Verotoimistoon perunkirjoitus on toimitettava 1 kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.

Suosittele meitä